Regulamin IV edycji międzyszkolnego konkursu talentów

KONKURS TALENCIAKI

IV EDYCJA

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Słonecznikowe Przedszkole w Ustce z siedzibą w Ustce przy ul. Darłowskiej 3B

II. Uczestnicy:

Do konkursu zapraszamy dzieci z w wieku 3-6 lat z przedszkoli na terenie gminy Ustka oraz miasta Słupsk.

*z jednej placówki można zgłosić 3 osoby/zespoły. 

III. Tematyka konkursu:

Konkurs obejmuje rozmaite zdolności dzieci – taniec, śpiew, gra na dowolnym instrumencie, mała forma sceniczna, recytacja, kabaret, występy sportowe/akrobatyczne, itp.

IV. Cele konkursu:

1. Promowanie młodych talentów. 

2. Wyrażanie swoich emocji, uzdolnień podczas śpiewu, tańca itp.

3. Odtwarzanie z pamięci krótkich wierszy, piosenek, tańców.

4. Obserwowanie osiągnięć dzieci utalentowanych artystycznie.

5. Wyrabianie śmiałości i odwagi.

V. Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub zespoły (max) 10-osobowe. 

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną (piosenka, taniec, gra na instrumencie, wiersz, inscenizacja aktorska, gimnastyka artystyczna, inne rodzaje umiejętność artystycznych, sportowych lub naukowych, które będą działaniem scenicznym).

3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce:

30.05.2023 o godz. 10:00 – dla uczestników z gminy Ustka

31.05.2023 o godz. 10:00 – dla uczestników z miasta Słupsk

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej drogą mailową na adres: e.kalka@sloneczniki.org do dnia 28.04.2023 r.

Pobierz >> kartę zgłoszenia

5. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10 minut.

6. Utwory muzyczne, wykorzystane podczas występu, należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres: e.kalka@sloneczniki.org

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Występy będą oceniane przez Jury, zaproszone przez organizatora konkursu. 

2. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II, III miejsca: Puchar Dyrektora oraz jedno wyróżnienie.

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma Medal Słonecznikowego Przedszkola oraz pamiątkowy dyplom (w dniu występu).

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.05.2023r. na stronie Słonecznikowego Przedszkola:

https://www.facebook.com/slonecznikoweprzedszkolewustce

5. Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia odbędzie się 05.06.2023 r. o godz. 10:00 w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce. Rozdanie nagród poprzedzą występy laureatów konkursu.

VII. Uwagi końcowe:

1. Podsumowaniem konkursu będą zdjęcia, filmiki i relacje z wydarzenia udostępnione na Facebooku Słonecznikowego Przedszkola: 

https://www.facebook.com/slonecznikoweprzedszkolewustce

2. Szczegółowych informacji udziela osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: 

Ewa Kałka, tel. 728277835.


Facebook